Woodlog product line

 

ENGLISH

Woodlogs are the New golden standard

The megalomaniac Italian business conglomerate Mont Blanc by Jansen has taken back all invested crypto currencies after dubious investments from MBbJ's investment company Fame da Lupo.

In keeping with the 60-year-old corporate philosophy Credo non Credo, MBbJ, never afraid of some real hard work, has launched a new virtual currency, called Woodlog.  Unlike other virtual money, these so-called Woodlogs retain the proven value of a piece of wood at all times.

Due to the overwhelming success of this currency, MBbJ has hastily set up a new stock exchange, the Wood Stock Exchange.

Bearing in mind Italian opportunism, it is now no longer possible to get a chainsaw throughout Italy.  The noise is deafening.  In Milan, the Central Park has been cut in 2 nights.  Timber frame construction home owners no longer dare to go to sleep. 

At the offices of MBbJ's Serial Art = Serious Business, no one is sleeping anymore either. Here, we work 24/7 on the series of numbers with which the Woodlogs obtain their intrinsic value.

How sincere are the intentions of this megalomaniac multinational?

Franco Bollo dives in the Mont Blanc by Jansen world…. to be continued.

 

  

 

 

RK Bakeries Brand

 

 

 

 

 

Leipzig Brand 

 

ENGLISH

The destiny of the strong brand Leipzig

Usually I can follow you reasonably well, but with your strong brand I might have lost you for a while.
Yes, creating a strong brand was really a great example of my artistry.

But what did you want to prove with that?
What it eventually did. It created a strong volume in my bank account.

It was rumoured that after initial success, you had completely lost your brand, but now it appears that you have sold it to a multinational?
Yes, they made me an offer I could not refuse.

But again you haven't made friends in the art world!
No, one female gallery owner in particular is still chasing me with a damage claim.

What is your relationship with the business conglomerate Montblancbyjansen.com to whom you apparently sold your brand?
I was once indirectly involved in its creation, mostly because I was living in the area and speaking English.

Usually you speak out against multinationals!
Yes, and over the years I have also seen MBbJ drift into lying and unscrupulous villains.

But isn't it terrible that you now turn out to be their product?
Yes, but that is true for many of us and unfortunately there is no way back.

NEDERLANDS

Het lot van het sterkte merk Leipzig

Meestal kan ik je wel redelijk volgen, maar met jouw sterke merk was ik je toch even kwijtgeraakt.
Ja , een sterk merk creëren was dan ook echt een sterk staaltje van mijn kunstenaarschap.

Maar wat wilde je daar dan mee bewijzen?
Wat het uiteindelijk ook deed. Het creëerde een sterk volume op mijn bankrekening.

Het gerucht ging dat je na aanvankelijk succes je merk was kwijtgeraakt. Maar nu blijk je het te hebben verkocht aan een multinational?
Ja, zij deden een voorstel waar ik geen nee tegen kon zeggen.

Maar in de kunstwereld heb je wederom geen vrienden gemaakt!
Nee, met name een galleriehoudster zit me nog steeds achter de broek met een schadeclaim.

Wat is toch jouw relatie met het bedrijvenconglomeraat Montblancbyjansen.com aan wie je je merk blijkbaar hebt verpatst?
Ooit ben ik zijdelings betrokken geweest bij de oprichting ervan. Dat ik in de buurt woonde en Engels spreek was nog de belangrijkste reden.

Meestal spreek je je nogal uit tegen multinationals!
Ja , en MBbJ heb ik in de loop der jaren ook zien afglijden tot leugenachtige en gewetenloze schurken.

Maar is het dan niet verschrikkelijk dat je nu zelf hun product blijkt te zijn?
Ja maar dat geldt voor velen van ons en er is helaas geen weg meer terug.